Garantie

Deze garantie van een jaar gaat in op de dag dat de consument het product in ontvangst neemt en dient aantoonbaar te zijn met een factuur of afleverbon. Het gebruiken van teveel kracht bij het opbouwen en het daarmee forceren van de onderdelen kunnen leiden tot beschadiging. U kunt alleen op de garantie aanspraak maken indien het in elkaar zetten en het onderhoud aan de kas precies volgens de opbouwbeschrijving is gebeurd en de kas bovendien ook juist is gebruikt.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie indien:

 bij beschadiging door opzet, of door nalatigheid;

 bij onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;

 bij normale slijtage;

 bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

 Verder geven wij 2 - 5 - 10 jaar garantie op de aluminium profielen, 2 -  5 jaar op de panelen en 2 jaar op de fundering. Dit in het geval dat het schade betreft die ontstaan is door fouten in het materiaal of constructiefouten.

  Aluminium profielen Panelen   
Greenwall 2 2 Jaar
Ecostar 2 2 Jaar
Foreststar 5 2 Jaar
Biostar 5 2 Jaar
Prestige 10 5 Jaar
Four seasons 10 5 Jaar
Elite 10 5 Jaar
Orangerie 10 5 Jaar
Empire 10 5 Jaar
Royal Park 10 5 Jaar

Voor schade veroorzaakt door natuurinvloeden zoals wind, hagel, sneeuw of storm is Jimmy at Work niet verantwoordelijk. Natuurlijke slijtage of transportschade zijn van de garantie uitgesloten, evenals schades die voortgekomen zijn uit het gebruik van andere dan originele materialen, mechanische schade, de invloed van chemicaliën of andere zaken die het product geweld aandoen, natuurrampen en zoals eerder vermeld een van de opbouwbeschrijving afwijkende montage. Verdergaande aanspraken en vervolgschade vallen evenmin onder deze garantie. Door een eventuele reparatie wordt de garantie niet verlengd. Aanspraak op vervolgschade wordt niet in behandeling genomen.

Jimmy at Work behoudt zich het recht voor te bepalen hoe de garantieclaims af te handelen. Garantieclaims dienen schriftelijk te worden ingediend.

Veiligheidsglas

Omdat veiligheidsglas, wanneer het breekt, in botte deeltjes uiteenvalt, is het uitermate veilig voor kinderen. Het glas dat bij uw tuinkas wordt geleverd is netjes geslepen aan de randen, echter wij adviseren u altijd handschoenen te dragen bij het uitpakken van het glas en bij het plaatsen ervan, zodat u uw vingers niet kunt snijden. Het glas is zeer stevig verpakt in een houten bekisting.

scroll to top